# # # # # A A A

Promocja odnawialnych źródeł energii w powiecie gnieźnieńskim

30.05.2019

W dniu 28 maja b.r. Starostwo Powiatowe w Gnieźnie wraz z Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa – oddział Gniezno zorganizowało szkolenie „Odnawialne źródła energii – fotowoltaika przyszłością energetyki”.

Celem spotkania była promocja odnawialnych źródeł energii przy dostępnych formach wsparcia finansowego. Prezentację nt. „Źródła finansowania OZE ze środków zewnętrznych” omówiła Kinga Świtalska – doradca energetyczny WFOŚiGW w Poznaniu. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem przedstawicieli JST, przedsiębiorców, a także mieszkańców, studentów i młodzieży szkolnej.