# # # # # A A A

Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska i likwidacja ich skutków, w tym doposażenie jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekosystemowych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii – zaplanowano pomoc dla przedsięwzięć znajdujących się na liście rezerwowej wniosków w ramach programu pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w roku 2020

29.10.2020

Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska i likwidacja ich skutków, w tym doposażenie jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekosystemowych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii zaplanowano pomoc dla przedsięwzięć znajdujących się na liście rezerwowej wniosków spełniających warunki do dofinasowania, zgodnie z Regulaminem naboru wniosków w ramach programu pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w roku 2020 dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W dniu 27.10.2020 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej WFOŚiGW zatwierdzone zostały zwiększone środki z przeznaczeniem na dotacje. W związku z dodatkowymi środkami zaistniała możliwość dodatkowego wsparcia wniosków złożonych w ramach programu pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w roku 2020 dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Na liście rezerwowej znalazło się 270 wniosków, dodatkowo do zaplanowania pomocy z listy rezerwowej zakwalifikowały się 53 wnioski. Zgodnie z zapisami Regulaminu wielkość planowanej pomocy oraz jednostki do dofinansowania zostały zweryfikowane przez Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu. Do dofinansowania wskazano przedsięwzięcia, które w opinii KW PSP ze względu na pilne potrzeby operacyjne, winny być realizowane w pierwszej kolejności w ramach alokacji środków.

Wnioskodawcy, których przedsięwzięcia znajdują się na liście planowanej pomocy otrzymają pisemną informację o dalszej procedurze postępowania.

Mały Strażak – planowana pomoc z listy rezerwowej