# # # # # # A A A

Ruszył nabór wniosków na przedsięwzięcia z zakresu gospodarki ściekowej

17.02.2021

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.,

poz. 1396 ze zm.) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.”

ogłasza nabór wniosków

na przedsięwzięcia z zakresu gospodarki ściekowej

 

Beneficjenci:
1)         jednostek samorządu terytorialnego i ich związków,

2)         podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,

Terminy składania wniosków:

Wnioski należy składać od 17.02.2021 r. do 16.04.2021 r. do godz. 15.00.

Wzory wszystkich dokumentów znajdują się TUTAJ