# # # # # A A A

Seminarium dotyczące efektywności energetycznej w Złotowie

04.08.2016
Seminarium dotyczące efektywności energetycznej w Złotowie

Na zaproszenie Burmistrza Miasta Złotowa, Doradca Energetyczny WFOŚiGW w Poznaniu – Magdalena Żelichowska, wzięła udział w seminarium pt. Efektywność energetyczna obiektów w ramach programów zewnętrznych. Spotkanie miało miejsce 4 sierpnia 2016 r. w sali audytoryjno -kinowej Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie. Tematyka seminarium, ustalona z Urzędem Miejskim w Złotowie, była bardzo szeroka i obejmowała zagadnienia dotyczące gospodarki niskoemisyjnej, dobrych praktyk w zakresie likwidacji niskiej emisji w istniejących budynkach, możliwych działań lokalnych i indywidualnych na terenie gmin, a także Planów gospodarki niskoemisyjnej.

Omówiono także temat finansowania inwestycji w zakresie efektywności energetycznej ze środków unijnych (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020) oraz krajowych, pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Powyższe zagadnienia omówione zostały przez Magdalenę Żelichowską, natomiast tematyka finansowania modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przedstawiona została przez specjalistę ds. Funduszy Europejskich Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zarówno Złotów, jak również inne gminy województwa wielkopolskiego, wykazują coraz większe zainteresowanie poprawą efektywności energetycznej swoich budynków mieszkalnych, oraz chęć wdrażania działań zmierzających do zmniejszenia zużycia energii, emisji dwutlenku węgla oraz zwiększenia udziału produkcji energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Dzięki takim lokalnym działaniom jednostek samorządu terytorialnego, inicjatywom mieszkańców oraz edukacji ekologicznej możliwa jest zarówno poprawa jakości powietrza, którym oddycha każdy z nas, jak i realizacja postanowień pakietu klimatyczno -energetycznego.

 

Logo ZDE