- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – WFOŚiGW Poznań - https://www.wfosgw.poznan.pl -

Setne Porozumienie z Gminami w ramach PP Czyste Powietrze

Jest nam niezwykle miło poinformować, że 10 września 2020 r. WFOŚiGW w Poznaniu podpisał setne Porozumienie w sprawie wspólnej realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. To „okrągłe” Porozumienie zostało zawarte z Gminą Zduny w powiecie krotoszyńskim.

Dzięki temu mieszkańcy tej gminy będą mogli w łatwiejszy sposób skorzystać z Programu, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Współpraca z gminami ma pomóc beneficjentom Programu w załatwieniu wszelkich formalności  blisko miejsca zamieszkania, zatem z niecierpliwością czekamy na kolejne samorządy, które będą chciały się włączyć w jego realizację.