# # # # # A A A

Słoneczne Dachy

18.05.2020

Na terenie województwa wielkopolskiego od 1 marca br. realizowany jest pilotażowy program pn. Słoneczne dachy dotyczący dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
Wsparcie w programie Słoneczne Dachy, realizowanym w pierwszej kolejności na terenie Wielkopolski, może objąć nie tylko montaż fotowoltaiki na dachach budynków wielorodzinnych, ale także inne działania związane z modernizacją energetyczną budynku – w tym instalację kolektorów słonecznych i pomp ciepła.
Budżet ustalono na 100 mln zł, z czego 80 mln zł stanowią środki NFOŚiGW, a 20 mln zł – WFOŚiGW w Poznaniu.
Zachęcamy do lektury artykułu dotyczącego tego Programu, który został opublikowany na łamach portalu „Gram w zielone”.

www.gramwzielone.pl/energia-sloneczna/103014/dofinansowanie-na-fotowoltaike-dla-budynkow-wielorodzinnych-tak-przebiega-pilotaz