# # # # # A A A

Słoneczne dachy w Wielkopolsce

13.02.2020

12 lutego br. w Urzędzie Miasta Leszna odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Słoneczne dachy”.  Projekt, w ramach którego WFOŚiGW w Poznaniu będzie prowadził nabór wniosków na przedsięwzięcia w zakresie modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych realizowany będzie we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie w Programie zakłada wsparcie dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych na zadania termomodernizacyjne oraz instalacje fotowoltaiczne w postaci częściowo umarzalnych pożyczek – 10% oraz 15% umorzenia w zależności od rodzaju realizowanego przedsięwzięcia. Spotkanie w Lesznie zgromadziło kilkunastu przedstawicieli wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych z regionu, którzy zainteresowani są przeprowadzeniem inwestycji zwiększających efektywność energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Podczas spotkania, doradcy energetyczni WFOŚiGW w Poznaniu nie tylko omówili ogólne zasady programu, ale także przybliżyli uczestnikom Projekt Doradztwa Energetycznego, jak również korzyści płynące z instalacji fotowoltaicznych oraz termomodernizacji budynków mieszkalnych. Uruchomienie naboru wniosków planowane jest na 1 marca 2020 r.