# # # # # A A A

Słoneczne Winogrady

05.11.2020

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu udzielił Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „WINOGRADY” w Poznaniu preferencyjnej pożyczki w ramach programu „Słoneczne Dachy” – modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Zgodnie z podpisaną przez Zarząd Funduszu oraz Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 5 listopada 2020 roku umową, środki w wysokości 930 800 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej dla budynków nr 7, 15, 16 i 17 na Osiedlu Zwycięstwa w Poznaniu. Pokryje to 100 % kosztów inwestycji, a przy poprawnej jej realizacji i rozliczaniu Fundusz umorzy 10% pożyczonej kwoty.

Z inwestycji skorzystają mieszkańcy poprzez pozyskanie energii słonecznej na potrzeby wspólne, jak i my wszyscy poprzez uniknięcie emisji dwutlenku węgla.

Podsumowując spotkanie pani Jolanta Ratajczak – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu oraz pani Aleksandra Durkowska Zastępca Prezesa Zarządu podkreśliły, że tego typu inwestycje to dojrzałe podejście do środowiska. Natomiast pan Jan Marciniak, Prezes Zarządu Spółdzielni zapowiedział następne przedsięwzięcia w tym zakresie na winogradzkich osiedlach.

Program „Słoneczne Dachy” nadal trwa, dlatego zapraszamy kolejne spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe do skorzystania z tej oferty.