# # # # # A A A

Spotkania z mieszkańcami województwa wielkopolskiego

11.01.2017
Spotkania z mieszkańcami województwa wielkopolskiego

W roku 2017 WFOŚiGW w Poznaniu będzie realizował nowe Programy Priorytetowe skierowane do osób fizycznych. Szczególnym zainteresowaniem wśród Wielkopolan cieszą się programy dotyczące poprawy efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym oraz zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

9 stycznia br. w Gminie Miasto Złotów oraz 11 stycznia br. w Gminie Strzałkowo, odbyły się spotkania informacyjno – doradcze na temat trzech programów związanych z ochroną powietrza: OZE – 2017, TERMO – 2017 oraz PIECYK – 2017. Doradca energetyczny WFOŚiGW w Poznaniu, Magdalena Żelichowska przedstawiła mieszkańcom powyższych gmin możliwości wsparcia inwestycji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz lokalach mieszkalnych w ramach wyżej wymienionych programów wraz ze szczegółowymi zasadami oraz warunkami i formami udzielania pomocy finansowej. Pierwszy z zaplanowanych Programów, OZE – 2017 już ruszył, a nabór wniosków trwa do 23 stycznia br. Kolejne nabory planowane są na marzec (TERMO – 2017) oraz maj (PIECYK – 2017). W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców województwa, doradcy energetyczni Funduszu będą przeprowadzać w najbliższym czasie kolejne spotkania informacyjne w gminach, między innymi w gminie Ujście, gminie Wągrowiec oraz gminie Lądek.

 

Logo ZDE