# # # # # A A A

Spotkanie dla mieszkańców Gminy Gniezno

18.03.2019

W dniu 14 marca 2019 r. o godzinie 17:00 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary odbyło się otwarte spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Gniezno dotyczące programu „Czyste Powietrze”. Podczas spotkania Kinga Świtalska – doradca energetyczny WFOŚiGW w Poznaniu – przybliżyła założenia Programu oraz procedurę składania wniosków. W ramach Programu można uzyskać dofinansowanie na wymianę starego kotła zasilanego paliwem stałym na nowoczesne źródła ciepła, a także na działania termomodernizacyjne.