# # # # # A A A

Spotkanie dla przedsiębiorców w Pyzdrach

06.04.2018

Z inicjatywy Burmistrza Pyzdr  Przemysława Dębskiego oraz Starosty Wrzesińskiego Dionizego Jaśniewicza, 5 kwietnia b.r. w Pyzdrach odbyło się spotkanie informacyjne o Funduszach Europejskich dla przedsiębiorców z powiatu wrzesińskiego. Wsparcie finansowe z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 omówił Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego – pan Maciej Sytek. Doradca energetyczny – Kinga Świtalska – zaprezentowała możliwości wsparcia merytorycznego i finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a także ofertę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz konkursy z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Na spotkanie przybyło ok. 40 przedsiębiorców, co świadczy o zainteresowaniu zewnętrznymi formami wsparcia finansowego. Dostępnych jest wiele programów dedykowanych przedsiębiorcom, m.in. na rozwój, modernizację, poprawę efektywności energetycznej, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – warto zatem zapoznać się z ofertą i aplikować do odpowiedniej instytucji.

ZDE