# # # # # A A A

Spotkanie dot. efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych

01.02.2019

W dniu 24.01.2019 r. w Sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie odbyło się spotkanie z mieszkańcami dotyczące efektywności energetycznej w budynkach jednorodzinnych. Była to okazja do zaprezentowania zmian w programie Czyste Powietrze, które zostały wprowadzone w dniu 21 stycznia 2019 r.

Zmiany te wynikają z wejścia w życie ustawy uwzględniającej termomodernizacyjną ulgę podatkową, czyli ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2246).

Spotkanie zostało zorganizowane przy współudziale Urzędu Miasta Gniezna. Uczestniczyło w nim około 200 mieszkańców miasta i okolic. Spotkanie poprowadził doradca energetyczny Sebastian Maćkowiak.