# # # # # A A A

Spotkanie dotyczące funduszy na ochronę środowiska

25.03.2019

W dniu 21 marca 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się spotkanie informacyjne nt. funduszy na ochronę środowiska, które zostało zorganizowane przez Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Poznaniu.

Spotkanie było skierowane do podmiotów publicznych i prywatnych, w tym osób fizycznych chcących realizować inwestycje ekologiczne na terenie Wielkopolski.

Jedno z wystąpień, które przedstawił Łukasz Dranikowski Doradca Energetyczny WFOŚiGW w Poznaniu dotyczyło oferty finansowania WFOŚiGW / NFOŚiGW dla osób fizycznych i innych podmiotów, w tym m.in. warunków uzyskania dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”, a także informacji o innych aktualnie realizowanych oraz planowanych programach.