# # # # # A A A

Spotkanie online Słoneczne Dachy

12.10.2020

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zorganizował 12 października 2020 roku spotkanie online pn. SŁONECZNE DACHY – MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH. Wzięło w nim udział kilkudziesięciu przedstawicieli wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych z terenu województwa wielkopolskiego.

Podczas spotkania zostały zaprezentowane założenia programu pilotażowego „Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych”.

Osobna prezentacja dotyczyła też zasad działania i zalet instalacji fotowoltaicznych, na których montaż zwraca się szczególną uwagę w ramach prezentowanego programu. Instalacje takie mają działać w celu zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną w częściach wspólnych budynków wielorodzinnych oraz w pomieszczeniach administracyjnych.

Ponadto program przewiduje dofinansowanie m. in. modernizacji przegród zewnętrznych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, budowy innych instalacji odnawialnych źródeł energii, modernizacji systemów grzewczych, oświetlenia części wspólnych, w tym oświetlenia zewnętrznego. Szczegółowe informacje o tych i pozostałych możliwościach uzyskania dofinansowania znajdują się na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu.