# # # # # A A A

Spotkanie z przedsiębiorcami gminy Lądek

16.02.2018

Na zaproszenie wójta Gminy Lądek, 15 lutego br. w Lądku odbyło się spotkanie z obecnymi i przyszłymi przedsiębiorcami z terenu gminy, w którym udział wzięła także Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu, Aleksandra Durkowska. Spotkanie było okazją do poznania oraz przybliżenia przedsiębiorcom możliwości wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, a także na projekty z zakresu efektywności energetycznej.
O źródłach finansowania proekologicznych inwestycji skierowanych do przedsiębiorstw, ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ze środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zebranym uczestnikom spotkania opowiedziała Doradca energetyczny WFOŚiGW, Magdalena Żelichowska. Wśród zaproszonych prelegentów byli także przedstawiciele Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju, Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” oraz Polskiej Spółki Gazownictwa.

Magdalena Żelichowska
16.02.2018 r.

ZDE