# # # # # A A A

Spotkanie szkoleniowe dla pracowników Lasów Państwowych z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile

22.11.2018

W środę 21.11.2018 r. w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym w Porażynie odbyło się szkolenie dedykowane pracownikom Lasów Państwowych z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.

Spotkanie zorganizowano w ramach projektu rozwojowego „Odnawialne źródła energii podstawą zaopatrzenia w energię elektryczną budynków i środków transportu PGL LP”.

Podczas szkolenia wystąpił Łukasz Dranikowski – Doradca Energetyczny WFOŚiGW w Poznaniu, który przedstawił informacje nt. projektu doradztwa energetycznego, zanieczyszczeń powietrza, trendów w rozwoju energetyki oraz możliwości realizacji i finansowania inwestycji z zakresu efektywności energetycznej oraz OZE.