- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – WFOŚiGW Poznań - https://www.wfosgw.poznan.pl -

Świąteczna zbiórka WFOŚiGW w Poznaniu dla schroniska

Pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zorganizowali świąteczną zbiórkę dla schroniska w Przyborówku k. Szamotuł. Pieniądze zebrane podczas akcji zostały przeznaczone na zakup 60 kg suchej karmy dla psów.

Pomoc dla schroniska w Przyborówku jest bardzo ważna, ponieważ obiekt na początku grudnia uległ pożarowi. Ogniem zajął się jeden z budynków, w którym znajdowały się zwierzęta. W wyniku wypadku zginęły trzy psy.

Liczymy, że pracownikom schroniska uda się przezwyciężyć wszystkie problemy, a przekazana karma pomoże przetrwać trudne chwile i umili życie zwierzakom.