# # # # # A A A

Szkolenia dla Energetyków Gminnych – dobra praktyka warta kontynuacji

16.09.2019

Jednym z głównych działań realizowanych w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego jest przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla kandydatów na energetyków gminnych. Na terenie województwa wielkopolskiego działania szkoleniowe odbyły się w pięciu miastach (Poznań, Leszno, Piła, Kalisz i Konin) w ramach trzech bloków tematycznych. W trakcie trzech dwudniowych zjazdów dla każdego z subregionów w okresie od listopada 2018 r. do marca 2019 r. w Wielkopolsce szkolenia ukończyło 140 energetyków gminnych.

12 września 2019 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Partnerzy Projektu Doradztwa Energetycznego rozpoczęli cykl spotkań przeznaczonych dla osób, które ukończyły szkolenia energetyków gminnych pn. „Szkolenia dla Energetyków Gminnych – dobra praktyka warta kontynuacji”. Pierwsza konferencja odbyła się w Pile. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy energetykami gminnymi działającymi na terenie pięciu województw: wielkopolskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz kujawsko-pomorskiego, jak również zdobycia wiedzy na temat możliwych źródeł finansowania skierowanych do jednostek samorządów terytorialnych.

Kolejne spotkania odbędą się we Wrocławiu, Kielcach oraz w Warszawie.

Konferencje organizowane są w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” i finansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.