# # # # # A A A

Szkolenia pracowników OPS

27.11.2019

22 listopada br. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się przedostatnie w tym roku szkolenie skierowane do pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, prowadzone przez doradców energetycznych WFOŚiGW w Poznaniu. Pracownicy socjalni, z racji wykonywanej pracy mają bezpośredni kontakt z osobami najuboższymi. Informacje oraz zdobytą podczas szkoleń wiedzę, mogą zatem przekazać swoim podopiecznym.  Zakres szkolenia dotyczy różnych aspektów związanych z poprawą efektywności energetycznej w istniejących budynkach, zarówno inwestycyjnych, jak i bezkosztowych. Wdrożenie przedstawianych podczas szkoleń rozwiązań ma realny wpływ na otaczającą przestrzeń i środowisko, ale także umożliwia zmniejszenie kosztów życia. Szkolenia prowadzą doradcy energetyczni WFOŚiGW w Poznaniu w ramach działań edukacyjnych związanych ze zwiększeniem świadomości społecznej w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej realizowanych w Projekcie Doradztwa Energetycznego.