# # # # # A A A

Szkolenie „Czyste powietrze” dla pracowników socjalnych

11.12.2017

W dniu 8 grudnia br. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się pilotażowe szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej realizowane w ramach Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” oraz Programu „Czyste powietrze”.  Jednym z działań Programu jest włączenie pracowników socjalnych OPS w działania informacyjne w zakresie efektywnego wykorzystywania energii w domu/mieszkaniu, możliwości pozyskania środków na wymianę kotłów, uzyskania dodatków energetycznych, środków pieniężnych na dofinansowanie ogrzania domów/mieszkań. W szkoleniu przeprowadzonym przez Zespół Doradców Eneregtycznych WFOŚiGW w Poznaniu wzięło udział 22 pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu województwa wielkopolskiego. Tematyka spotkania obejmowała szeroki zakres dotyczący zagadnień związanych z czystym powietrzem, w tym termomodernizacji budynków mieszkalnych, odnawialnych źródeł energii, racjonalnego wykorzystania energii elektrycznej i cieplnej czy też źródeł finansowania przedsięwzięć.

Magdalena Żelichowska

11.12.2017 r.

ZDE