# # # # # A A A

Szkolenie dla przedstawicieli WODR

13.12.2018

W dniu 12 grudnia b.r. pracownicy WFOŚiGW w Poznaniu, w tym Doradcy Energetyczni, przeprowadzili szkolenie dla przedstawicieli Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Tematyka spotkania dotyczyła działań wpływających na poprawę jakości powietrza, takich jak wymiana źródeł ciepła, termomodernizacja budynków jednorodzinnych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Przeszkoleni pracownicy WODR będą pomagać swoim beneficjentom w uzyskaniu dofinansowania na ww. działania.