# # # # # # A A A

Termomodernizacja domu jednorodzinnego

27.10.2020

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne to przedsięwzięcie, którego przedmiotem jest ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków. W ramach termomodernizacji wykonywać można szereg inwestycji, takich jak docieplenie przegród budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, zmianę sposobu ogrzewania w tym montaż ekologicznego źródła ciepła oraz modernizację instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, czy też instalację odnawialnych źródeł energii. Na termomodernizację warto się zdecydować, gdy utrzymanie komfortu cieplnego w budynku, w szczególności w okresie zimowym, wiąże się z dużym zużyciem energii cieplnej oraz wysokimi kosztami z tym związanymi.
Termomodernizacja może swoim zakresem obejmować kilka bądź szereg działań. Zależne jest to zarówno od potrzeb budynku, jak i od możliwości finansowych inwestora.
Celem przybliżenia tematu termomodernizacji, jej opłacalności oraz możliwych źródłach jej finansowania udostępniamy broszurę na temat termomodernizacji domu jednorodzinnego, zrealizowaną w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego.