# # # # # A A A

Tworzymy Atmosferę w Poznaniu

26.09.2015
Tworzymy Atmosferę w Poznaniu

Poznań to kolejne miasto na mapie do którego zawitała Strefa Dobrej Atmosfery. W sobotę, 26 września na poznańskiej Cytadeli odbyła się ekoimpreza, której celem było propagowanie ekologicznych postaw wśród społeczeństwa oraz pokazanie, w jaki sposób indywidualne decyzje mogą przyczynić się do poprawy środowiska.

 

Tematem przewodnim tej ogólnopolskiej akcji jest ochrona powietrza, a inicjatorami Ministerstwo Środowiska oraz Ministerstwo Zdrowia, we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W akcję włączył się również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, którego pracownicy z Zespołu Doradców Energetycznych zachęcali mieszkańców Poznania do działań ograniczających emisję szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń atmosfery oraz udzielali informacji nt. dofinansowań na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza. Najmłodszym uczestnikom sobotnich wydarzeń organizatorzy zapewnili wiele atrakcji w postaci gier i zabaw z nagrodami oraz specjalne ekologiczne upominki dla rowerzystów.

 

Logo ZDE