# # # # # A A A

Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu – Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

28.04.2016
Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu – Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

W dniu 28 kwietnia 2016 r., podczas odbywającego się w Solcu – Zdroju Konwentu Prezesów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, podpisana została umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014 – 2020 – zgodnie z jego osią priorytetową „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” i jest w całości finansowany ze środków UE. Umowa została zawarta pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który pełni rolę Partnera Wiodącego, a czternastoma Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Województwem Lubelskim, które pełnią rolę Partnerów Projektu.

W ramach projektu utworzona została ogólnopolska sieć 76 doradców energetycznych, służących pomocą w zakresie doradztwa na temat działań na rzecz efektywności energetycznej i OZE.
Najważniejsze działania zaplanowane w ramach projektu to:
  • szkolenia i działania informacyjno – edukacyjne w zakresie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej,
  • wsparcie samorządów w przygotowaniu, weryfikacji i wdrożeniu planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN),
  • doradztwo na temat możliwości inwestycyjnych w zakresie efektywności energetycznej,
  • wsparcie przy tworzeniu sieci energetyków gminnych,
  • budowa platformy wymiany doświadczeń i bazy wiedzy w zakresie efektywności energetycznej.
Jest to pierwszy tego typu Projekt nieinwestycyjny wdrażany w Polsce, obejmujący zasięgiem cały kraj oraz będący unikatowym i nowatorskim w skali europejskiej. Jego budżet to prawie 129 mln zł.

Na terenie województwa wielkopolskiego działa siedmioro doradców energetycznych, a nadzór nad ich pracą sprawuje Koordynator Zespołu Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Poznaniu, pan Maciej Lum.

Logo ZDE