# # # # # A A A

Unijne środki finansowe na OZE z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dla osób fizycznych!

30.06.2017
Unijne środki  finansowe na OZE z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  dla osób fizycznych!

Mieszkańcy Wielkopolski mają szansę otrzymać dotację na inwestycje w zakresie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Środki finansowe przekazywane będą w ramach naboru z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wnioskodawcami mogą być jednostki samorządu terytorialnego, które w ramach tzw. „projektu parasolowego” będą aplikowały o dotacje dla swoich mieszkańców. Osoby fizyczne mogą otrzymać nawet 85% dotacji do takiej inwestycji. Pula środków przeznaczona na konkurs to 90 000 000,00 zł.

Dofinansowanie można otrzymać na budowę, rozbudowę lub przebudowę instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci) z wykorzystaniem energii wiatrowej, słonecznej, wodnej, geotermalnej, z wykorzystaniem biomasy oraz biogazu.

Odnawialne źródła energii cieszą się dużym zainteresowaniem. Możliwość produkcji ekologicznej energii z własnej instalacji, a także obniżenie rachunków za energię, stanowi dużą zachętę do tego typu inwestycji. Natomiast tak wysokie dofinansowanie sprawia, że inwestycja staje się bardzo opłacalna. Projekt umożliwi produkcję energii przy wykorzystaniu paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę, pomp ciepła itp. Warunkiem jest, aby ta energia była spożytkowana na cele gospodarstwa domowego. Idealnie byłoby, gdyby zgłosiło się jak najwięcej mieszkańców, gdyż wnioskodawca (Gmina) musi zgłosić projekt na minimalną wymaganą moc wszystkich mikroinstalacji (w przypadku instalacji wykorzystujących energię pochodzącą ze słońca jest to 300 kW).

Wnioski będzie można składać od 30 czerwca do 31 sierpnia 2017 r.

 

Warto spieszyć się z przygotowaniem dokumentacji konkursowej, odwiedzić swój Urząd Gminy/Miasta i zapytać czy samorząd będzie realizował „projekt parasolowy”. To najprawdopodobniej ostatnia szansa na tak wysokie dofinansowanie. Beneficjentami w konkursie, oprócz JST i zależnych od nich podmiotów, mogą być również m.in. jednostki budżetowe, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe.

 

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie:

http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/201

 

Szczegółowe informacje można uzyskać u Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Poznaniu.

 

Logo ZDE