# # # # # A A A

Uroczyste podsumowanie szkolenia dla Gminnych Energetyków

13.05.2019

Dnia 8 maja 2019 r. na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbyła się konferencja pn. „GMINNY ENERGETYK – skuteczne zarządzanie energią w gminie”. Konferencja stanowiła podsumowanie cyklu szkoleń dla kandydatów na Energetyków Gminnych, które realizowane były przez Zespół Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Poznaniu od listopada 2018 do marca 2019 roku.

Uczestników wydarzenia powitali Prezes Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu – pani Jolanta Ratajczak, a także Doradca Energetyczny Sebastian Maćkowiak – moderator konferencji. Pierwszą prezentację na temat wsparcia doradczego i finansowego ze środków POIiŚ i NFOŚiGW wygłosiła pani Anna Trudzik, Kierownik Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kolejna prezentacja Kingi Świtalskiej – Doradcy Energetycznego WFOŚiGW w Poznaniu – stanowiła podsumowanie szkolenia dla kandydatów na Gminnych Energetyków w Wielkopolsce. Następnie zaprezentowali się uczestnicy szkolenia, omawiając działania w zakresie planowania energetycznego z punktu widzenia gminy miejskiej oraz wiejskiej. Miasto Poznań reprezentował Jan Wójtowicz, natomiast Gminę Stare Miasto – Damian Majewski. Ostatnią prezentację na temat nowych rozwiązań dotyczących grup zakupowych energii omówili panowie Piotr Figiel i Piotr Kęszka ze spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe z Kalisza. Najważniejszym punktem programu było uroczyste wręczenie zaświadczeń potwierdzające pozytywne zakończenie szkolenia dla kandydatów na Gminnych Energetyków, a także podręczników stanowiących kompendium wiedzy i tematyki poruszanej na szkoleniach.

Termin wydarzenia nie był przypadkowy, w tym samym czasie na MTP odbywały się Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej GreenPower 2019, gdzie uczestnicy mieli okazję do zapoznania się z ofertą branżowych targów. W ramach Targów dostępne było również stoisko Projektu Doradztwa Energetycznego, na którym można było uzyskać m.in. informacje na temat wsparcia finansowego inwestycji w zakresie energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej. Dodatkową atrakcją programu był wyjazd studyjny do Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu. Partnerem wydarzenia była firma SUEZ. Zainteresowane osoby miały okazję zapoznać się z funkcjonowaniem instalacji przekształcającej odpady na energię cieplną i elektryczną, w tym: halą wyładowczą, sterownią, bunkrem na odpady, rusztem, halą kotłów.

Konferencja organizowana była w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” i finansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.