# # # # # # A A A

Usuwanie azbestu w roku 2018

04.12.2017 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017.r., poz. 519 z późn. zm.) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2018”

ogłasza nabór wniosków

na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

 

dla jednostek samorządu terytorialnego oraz związków międzygminnych ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w  2018 roku.

Wnioski należy składać w Sekretariacie Biura WFOŚiGW w Poznaniu

do dnia 21.12.2017 r. do godz. 14:00

 

Przed przystąpieniem do przygotowania wniosku, należy zapoznać się z:

Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz trybem i zasadami udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2018
Regulaminem naboru ,
Instrukcją przygotowania wniosku.

 

Pytania dotyczące naboru wniosków prosimy kierować do:

Paweł Stanek, tel. 61 -845-62-16, pawel.stanek@wfosgw.poznan.pl
Tomasz Werbowski, tel. 61 845-62-52, tomasz.werbowski@wfosgw.poznan.pl

 

UWAGA: Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków: GENERATOR WNIOSKÓW

Powrót