# # # # # A A A

W Gnieźnie biegli dla integracji i czystego powietrza

21.05.2019

W dniu 18 maja 2019 roku Warsztat Terapii Zajęciowej z Gniezna wraz ze Stowarzyszeniem Rodzin i Osób Niepełnosprawnych „Razem” zorganizował IX Rajd Integracyjny pod nazwą „Czyste Powietrze”. Wydarzenie Patronatem honorowym objęła pani Jolanta Ratajczak – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu. Tegoroczna edycja miała na celu podniesienie świadomości ekologicznej i zdrowotnej uczestników. Dodatkowo Rajd stanowił znakomitą formę integracji społeczeństwa poprzez udział w aktywnościach sportowych, takich jak bieganie, nordic walking i rajd pieszy. W ramach wydarzenia odbył się także quiz o tematyce związanej z ochroną powietrza i walką z zanieczyszczeniami. Uczestnicy rajdu, a także quizu otrzymali upominki przekazane przez WFOŚiGW w Poznaniu. Czynny udział w Rajdzie w dyscyplinie nordic walking wzięła przedstawicielka WFOŚiGW w Poznaniu – Kinga Świtalska.