# # # # # A A A

W Krotoszynie młodzi debatowali nt. czystego środowiska

26.02.2019

W dniu 21 lutego b.r. w gmachu I Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie odbyła się konferencja „Czyste środowisko – lepsza jakość życia. Jak normy mogą w tym pomóc”. Wydarzenie skierowane było głównie do młodzieży szkolnej z powiatu krotoszyńskiego. Tematyka poruszona podczas konferencji związana była z normami środowiskowymi, przepisami dotyczącymi jakości powietrza oraz działaniami samorządu lokalnego ograniczającymi emisję szkodliwych pyłów. Założenia programu „Czyste Powietrze” omówiła Kinga Świtalska – doradca energetyczny WFOŚiGW w Poznaniu.

Konferencję zorganizowało Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, przy współpracy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym, Samorządem Województwa Wielkopolskiego i wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

 

fot. Starostwo Powiatowe w Krotoszynie