# # # # # A A A

Walka o czyste powietrze w Koninie

26.03.2018

22 marca 2018 r. w budynku Ratusza w Koninie odbyła się ostatnia z cyklu regionalnych Konferencji pn. „Czyste powietrze podstawą dobrej jakości życia”. Wydarzenia organizowane były w ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Współorganizatorem Konferencji w Koninie był Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Miasto Konin, natomiast Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objął Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

Zgromadzonych gości powitał Prezydent Miasta Konina – pan Józef Nowicki oraz Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – pan Krystian Szczepański.

Dr inż. K. Szczepański wygłosił także prezentację nt. adaptacji małych i średnich miast do zmian klimatu, wskazując problem gwałtownych zmian klimatycznych wynikających głównie z zanieczyszczenia środowiska oraz możliwości zapobiegania ich negatywnym skutkom. W pierwszej części wydarzenia Specjalista ds. energii dr inż. Stefan Pawlak z WAZE Sp. z o.o. wprowadził uczestników do tematyki związanej ze smogiem, jakością powietrza i możliwościami walki z zanieczyszczeniami. Zastępca Prezydenta Miasta Konina, pan Sebastian Łukaszewski, zaprezentował działania Urzędu Miasta na rzecz walki ze smogiem.

Po przerwie Doradcy energetyczni, pan Daniel Markiewicz z NFOŚiGW oraz pani Kinga Świtalska z WFOŚiGW w Poznaniu, omówili możliwości finansowania inwestycji w zakresie ochrony atmosfery. Kolejne prezentacje związane były z przykładami dobrych praktyk spółek miejskich na rzecz walki z niską emisją. Prezes Zarządu MPEC Konin, pan Stanisław Jarecki, opowiedział o planowanej budowie ciepłowni geotermalnej w Koninie. Natomiast pani Dyrektor z MZGOK Konin wskazała na konieczność racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi. Na zakończenie Prezes Zarządu firmy WPIP, pan Dariusz Stasik, przedstawił wizję idei „smart city”, czyli miasta przyjaznego mieszkańcom, w zgodzie ze środowiskiem.

Na Konferencję licznie przybyli przedstawiciele samorządów, przedsiębiorstw, a także mieszkańcy regionu. Tematyka spotkała się z pozytywnym wydźwiękiem, władze Konina widzą konieczność dalszej realizacji działań zapobiegających zanieczyszczaniu środowiska. Uczestnicy wyszli ze spotkania bogatsi o zagadnienia merytoryczne, a także chętni do współpracy w walce o czyste powietrze, które przecież jest podstawą dobrej jakości życia. Być może idea „smart city” ma szansę zostać wdrożona także w Koninie.

 

źródło: Wielkopolska Telewizja Informacyjna Sp. z o.o.

ZDE