# # # # # A A A

Webinarium Akademia Czystego Powietrza

19.06.2020

Wystąpienie on-line przedstawiciela WFOŚiGW w Poznaniu nt. dofinansowania przedsięwzięć związanych z Edukacją Ekologiczną ze środków finansowych WFOŚiGW w Poznaniu podczas Webinarium pn. „Pieniądze na edukację ekologiczną i promocję projektów z zakresu ochrony środowiska”, skierowane do pracowników zakładów komunalnych, przedsiębiorstw wod-kan oraz samorządów, zainteresowanych pozyskaniem pieniędzy na działania miękkie związane z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną w tematach: gospodarki odpadami, ochroną klimatu oraz gospodarką wod-kan.

 

https://pieniadze.edukacja.abrys.pl/