# # # # # A A A

Weź udział w konferencji EkoSfera

05.11.2020

Konferencja EkoSfera jest integralną częścią Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO. W tym roku ze względu na przełożenie targów konferencja odbywa się on-line w dniach 9-10 listopada.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapraszają do udziału w konferencji online EkoSfera.

 

W programie konferencji EkoSfera m. in.:

 • Innowacyjna i sprawiedliwa transformacja energetyczna
 • Miasto z klimatem – adaptacja do zmian klimatu i zwiększenie odporności miast na wyzwania klimatyczne
 • Climate Change Officer – zawód/kompetencje przyszłości
 • ROP – Rozszerzona Odpowiedzialność Producentów
 • Czy bez energetyki jądrowej można uratować planetę?
 • Energetyczna rewolucja offshore na Morzu Bałtyckim jako element polityki klimatycznej UE
 • Elektromobilność – szanse i wyzwania. Transformacja elektryczna i wodorowa – kierunki rozwoju rynku motoryzacyjnego i nie tylko
 • GreenEvo – zielone światło dla technologii
 • Odnawialne źródła energii
 • Systemowe wdrażanie modeli GOZ – Jak zwiększyć odzysk i ponowne wykorzystanie surowców w Polsce?

EkoSfera – program konferencji

Podczas dwudniowej konferencji odbędzie się również prezentacja laureatów trzech konkursów:

 • Produkt w obiegu
 • GreenEvo
 • Miasto z Klimatem i Dom z Klimatem.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Transmisja równolegle na facebooku i stronie internetowej www.poleco.pl oraz na stronie internetowej i facebooku Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Patronat honorowy

Patronat medialny

   

 

 Organizatorzy konferencji