# # # # # A A A

Wielkopolskie Dni Energii dla najmłodszych

07.10.2016
Wielkopolskie Dni Energii dla najmłodszych

Ostatnie w tym roku Wielkopolskie Dni Energii odbyły się 7 października w Centrum Wystawowo – Szkoleniowym w Sielinku. Podczas wydarzenia liczną grupę uczestników stanowili najmłodsi mieszkańcy gminy Opalenica, którzy poszerzali wiedzę dotyczącą oszczędzania energii i źródeł odnawialnych poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych, zajęciach plastycznych i konkursach.

Dla wszystkich dzieci biorących udział w Dniu Energii, przewidziane były nagrody i upominki ekologiczne. Wielkopolskie Dni Energii są okazją do promocji efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł, która przyczynia się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla oraz zmniejszenia zapotrzebowania na energię. Propagowanie proekologicznych postaw jest atrakcyjnym i skutecznym narzędziem do kształtowania świadomości ekologicznej i poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze wśród młodego pokolenia.

 

Logo ZDE