# # # # # A A A

Jak wykorzystać OZE w podmiotach gospodarki wodno – ściekowej i komunalnej?

21.04.2016
Jak wykorzystać OZE w podmiotach gospodarki wodno – ściekowej i komunalnej?

W dniach 20-21 kwietnia w Sławie odbyła się konferencja pn. „Gospodarka osadowa i wykorzystanie OZE w podmiotach gospodarki wodno – ściekowej i komunalnej”. Udział w niej wzięli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorcy z terenu województwa lubuskiego i południa Wielkopolski. Spotkanie miało na celu przybliżyć technologię oraz możliwości finansowania inwestycji z zakresu gospodarowania osadami oraz zastosowania OZE w zakładach wodociągowych, kanalizacyjnych i komunalnych.

Konferencja została zorganizowana przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o., Agencję Informacji i Ochrony Środowiska oraz WELLINGTON Eco. WFOŚiGW w Poznaniu reprezentowali Maciej Lum i Sebastian Maćkowiak.

Uczestnicy konferencji mieli możliwość zwiedzenia elektrowni fotowoltaicznej działającej przy Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. oraz wysłuchania wykładów dotyczących zarówno technicznych, finansowych jak i prawnych aspektów gospodarowania osadami oraz OZE. Z racji położenia Sławy na pograniczu województw lubuskiego i wielkopolskiego, Program Doradztwa Energetycznego przedstawili wspólnie pracownicy WFOŚiGW w Zielonej Górze oraz Poznaniu. Przedstawiono pola oraz zasady współpracy z zespołami Doradców Energetycznych w ramach realizacji projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” finansowanego ze środków POIiŚ 2014-2020.Konferencja zakończyła się zaproszeniem na jej kolejną, jesienną edycję.

Logo ZDE