# # # # # A A A

Wznowienie naboru na opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

18.05.2015
Wznowienie naboru na opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wznawia nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z opracowaniem Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących przedsięwzięcia na terenie Województwa Wielkopolskiego.

W związku z powyższym wydłużono termin składania wniosków

do dnia 18. 05. 2015 r. do godz. 14.00

wnioski należy składać w Sekretariacie Biura WFOŚiGW w Poznaniu.

 

Wzory wszystkich dokumentów znajdują się TUTAJ

Logo ZDE