# # # # # A A A

Wznowienie szkoleń dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

19.03.2019

Wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu i potrzebie przeszkolenia większej liczby pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej na terenie województwa wielkopolskiego, doradcy energetyczni WFOŚiGW w Poznaniu kontynuują przedmiotowe szkolenia. Podstawą szkoleń jest Program  „Czyste Powietrze” przyjęty 17 kwietnia 2017 r. przez Radę Ministrów na wniosek Ministra Rozwoju i Finansów. Program w ramach jednego ze swoich działań zakłada włączenie pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej w działania informacyjne w zakresie efektywnego wykorzystywania energii w domu/mieszkaniu, możliwości pozyskania środków na wymianę kotłów, uzyskanie dodatków energetycznych oraz środków pieniężnych na dofinansowanie ogrzania domów/mieszkań. Zdobytą podczas szkoleń wiedzę, pracownicy OPS będą mogli wykorzystywać i przekazywać swoim podopiecznym. Pierwsze ze szkoleń w 2019 roku odbyło się 15 marca, a kolejne 7 jest już zaplanowanych. Zakłada się, że w tym roku zostanie przeszkolonych około 200 pracowników OPS. Szkolenia każdorazowo odbywają się w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim i prowadzone są przez doradców energetycznych w ramach Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Prezentacje ze szkolenia dostępne w zakładce „Czytelnia/do pobrania”.