# # # # # A A A

Zakończono ocenę wniosków na przedsięwzięcia związane z opracowaniem Planów Gospodarki Niskoemisyjnej – drugi nabór

06.10.2015
Zakończono ocenę wniosków na przedsięwzięcia związane z opracowaniem Planów Gospodarki Niskoemisyjnej – drugi nabór

Zakończyła się procedura oceny wniosków na przedsięwzięcia związane z opracowaniem Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W ramach naboru złożono 24 wnioski na kwotę dofinansowania 381 285,00 zł. W wyniku przeprowadzonej oceny wniosków w zakresie spełnienia kryteriów dostępu do oceny wniosków w według kryteriów selekcji, zostały zakwalifikowane 23 wnioski.

Opracował:
Robert Złotek
06.10.2015r.

Logo ZDE