# # # # # A A A

Zakończono ocenę wniosków na przedsięwzięcia związane z opracowaniem Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

25.05.2015
Zakończono ocenę wniosków na przedsięwzięcia związane z opracowaniem Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

Zakończyła się procedura oceny wniosków na przedsięwzięcia związane z opracowaniem Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W ramach naboru złożono 78 wniosków na kwotę dofinansowania 1 290 393,00 zł. W wyniku przeprowadzonej oceny wniosków w zakresie spełnienia kryteriów dostępu do oceny wniosków w według kryteriów selekcji, zostały zakwalifikowane 72 wnioski.

 

Lista wniosków spełniających kryteria dostępu.

Opracował:

Robert Złotek

25.06.2015r.

 

 

Logo ZDE