# # # # # A A A

Zakończono ocenę wniosków zaplanowano pomoc na przedsięwzięcia Pozostałe w zakresie monitoringu środowiska i innych zadań nieobjętych Pozostałymi Regulaminami Naborów dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w roku 2018

28.05.2018
Zakończono ocenę wniosków  zaplanowano pomoc na przedsięwzięcia Pozostałe w zakresie monitoringu środowiska i innych zadań nieobjętych Pozostałymi Regulaminami Naborów  dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w roku 2018

Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu w dniu 24.05.2018 r. zgodnie z Regulaminem naboru §6 ust.1 pkt.8 rozpatrzył listę wniosków spełniających warunki do dofinansowania dla przedsięwzięć związanych z działaniami z zakresu monitoringu środowiska i innych zadań w roku 2018.

W wyniku zakończenia oceny wniosków, do dofinansowania zakwalifikowano 51 wniosków. Dla 44 przedsięwzięć Zarząd Funduszu zaplanował dotację w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, dla 3 zaproponował pożyczkę z 40% umorzeniem, a dla 4 pożyczkę 100% zwrotną.

Wnioskodawcy, których przedsięwzięcia znajdują się na liście otrzymają pisemną informację o dalszej procedurze postępowania.

Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie zapobiegania i likwidacji skutków poważnych awarii zostaną rozpatrzone przez Zarząd w terminie późniejszym.

Więcej informacji znajduje się na stronie link