# # # # # A A A

Zakończono szkolenia dla kandydatów na energetyków gminnych

25.03.2019

Ostatnim dniem szkoleniowym, 21 marca w Koninie zakończono trwający od listopada cykl szkoleń dla kandydatów na energetyków gminnych w województwie wielkopolskim. Szkolenia miały na celu przygotowanie pracowników samorządów do pełnienia roli energetyka w gminie poprzez podniesienie oraz ugruntowanie wiedzy przyszłych energetyków gminnych. Podczas szkoleń omówione zostały zagadnienia merytoryczne z zakresu efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii. Podczas spotkań poruszone zostały takie zagadnienia jak efektywność energetyczna w budownictwie i ciepłownictwie, poprawa jakości powietrza, w tym transport niskoemisyjny, oświetlenie uliczne, kogeneracja, przygotowanie inwestycji, OZE, magazynowanie energii, Plany Gospodarki Niskoemisyjnej, klastry energii, a także finansowanie planowanych przez gminy inwestycji.

Cykl szkoleń odbywał się w pięciu miastach Wielkopolski: Poznaniu, Lesznie, Pile, Kaliszu oraz Koninie, w każdym z miast podczas trzech dwudniowych zjazdów. Przystąpienie danego pracownika do szkolenia uwarunkowane było rekomendacją podmiotu zainteresowanego utworzeniem stanowiska energetyka gminnego (wójta, burmistrza, prezydenta). Szkolenia energetyków gminnych odbywają się w całej Polsce w ramach Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” realizowanego w ramach POIiŚ 2014-2020. W każdym województwie szkolenia prowadzone są przez Doradców energetycznych. W województwie wielkopolskim prowadzone były przez szczęściu doradców WFOŚiGW w Poznaniu: Kingę Świtalską, Magdalenę Żelichowską, Łukasza Dranikowskiego, Macieja Kołowskiego, Sebastiana Maćkowiaka oraz Ireneusza Ratajczaka. Szkolenia energetyków gminnych kończyły się testem wiedzy z całego zakresu szkolenia. Każdy z uczestników, który pozytywnie ukończył szkolenie otrzyma zaświadczenie, które zostanie uroczyście wręczone podczas konferencji podsumowującej szkolenia dla kandydatów na energetyków gminnych, która odbędzie się 8 maja br. podczas targów GreenPower 2019.