# # # # # # A A A

Zakończony nabór na Moją Wodę!

11.06.2021
Rozpryskująca się woda

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 10 czerwca 2021 r. zakończono nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na portalu beneficjenta.

Wnioskodawcy, którzy przesłali wnioski do 10 czerwca 2021 r. przez portal beneficjenta, mogą je dosłać w wersji papierowej lub przez e-PUAP do 12 lipca 2021 r.

UWAGA! Wnioski przesłane w formie papierowej lub przez e-PUAP, które nie zostały zamieszczone na portalu beneficjenta do 10 czerwca 2021 r., pozostaną bez rozpatrzenia.