# # # # # A A A

Zapraszamy na konferencję podczas targów GREENPOWER 2019

18.04.2019

Serdecznie zapraszamy na konferencję pn. „GMINNY ENERGETYK – skuteczne zarządzanie energią w gminie”, która odbędzie się 8 maja 2019 r. na Międzynarodowych Targach Poznańskich.

Wydarzenie stanowi podsumowanie cyklu szkoleń dla kandydatów na Energetyków Gminnych, które realizowane były przez Zespół Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Poznaniu od listopada 2018 do marca 2019 roku. Podczas konferencji zostaną wręczone zaświadczenia potwierdzające pozytywne zakończenie szkolenia, a także podręczniki dla Gminnych Energetyków stanowiące kompendium wiedzy i tematyki poruszanej na szkoleniach. Jako zwieńczenie dnia zapraszamy zainteresowane osoby do zwiedzania Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” i finansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Partnerem wydarzenia jest SUEZ.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 30 kwietnia 2019 r. za pomocą załączonego formularza na adres: kinga.switalska@wfosgw.poznan.pl  lub faksem pod nr:  (61) 841-10-09.

W sprawach organizacyjnych proszę kontaktować się z panią Kingą Świtalską pod nr tel. (61) 845-62-93 lub kom. 887-447-746.

Serdecznie zapraszamy!