# # # # # A A A

Zaproszenie na konferencję pn. „Czyste powietrze podstawą dobrej jakości życia”

08.03.2018
Zaproszenie na konferencję pn. „Czyste powietrze podstawą dobrej jakości życia”

Szanowni Państwo,

Prezes Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu zaprasza na konferencję pn. „Czyste powietrze podstawą dobrej jakości życia”, która odbędzie się 22 marca 2018 r. w Koninie, w budynku Ratusza przy ul. Wiosny Ludów 6.

Współorganizatorami Konferencji są Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Miasto Konin, natomiast Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objął Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

Tematem spotkania będą zagadnienia związane z ochroną powietrza, zasadami współpracy Doradców Energetycznych z beneficjentami, źródłami finansowania inwestycji energetycznych oraz działaniami przyczyniającymi się zapobieganiu zanieczyszczeniu środowiska. Wydarzenie wpisuje się w cykl podobnych konferencji doradczych organizowanych przez doradców energetycznych w całym kraju.

Zapraszamy samorządy, przedsiębiorców oraz mieszkańców regionu wschodniej Wielkopolski.

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia do 19 marca 2018 r. na adres: kinga.switalska@wfosgw.poznan.pl lub faksem pod nr:  61 841-10-09. Uprzejmie informujemy, iż liczba miejsc na konferencję jest ograniczona. W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż liczba wolnych miejsc, decydować będzie kolejność zgłoszenia.

Koordynatorem Konferencji jest Kinga Świtalska (tel. 61 845-62-93, e-mail: kinga.switalska@wfosgw.poznan.pl), która służy pomocą w sprawach organizacyjnych.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” i finansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

ZDE