# # # # # A A A

Zatwierdzono listę wniosków spełniających warunki do dofinasowania oraz zaplanowano pomoc dla przedsięwzięć z zakresu doposażenia jednostek Państwowych Straży Pożarnych (tj. Komend Miejskich Państwowej Straży Pożarnej, Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej) w roku 2020 w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2

20.11.2020

Zatwierdzono listę wniosków spełniających warunki do dofinasowania oraz zaplanowano pomoc dla przedsięwzięć z zakresu doposażenia jednostek Państwowych Straży Pożarnych (tj. Komend Miejskich Państwowej Straży Pożarnej, Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej) w roku 2020 w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2

W dniu 17.11.2020 r. zakończono ocenę wg kryteriów dostępu 2.1 – 2.11 zgodnie z § 7 ust. 2 Regulaminu Naboru Wniosków dla przedsięwzięć z zakresu doposażenia jednostek Państwowych Straży Pożarnych (tj. Komend Miejskich Państwowej Straży Pożarnej, Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej) w roku 2020 w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2.

W naborze złożonych zostało 21 wniosków, wszystkie wnioski spełniły kryteria dostępu 2.1-2.11 i zostały przedłożone do zatwierdzenia i zaplanowania pomocy. Zgodnie z zapisami Regulaminu wielkość planowanej pomocy oraz jednostki do dofinansowania zostały zweryfikowane przez Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu.

Zarząd Funduszu zatwierdził Listę wniosków spełniających warunki dofinansowania zgodnie z § 10 Regulaminu Naboru Wniosków i zaplanował pomoc finansową dla w/w przedsięwzięć.

Komendy PSP SARS COV 2 Lista wniosków – planowana pomoc