# # # # # A A A

Zielona Energia w Gnieźnie

25.04.2017

Tegoroczne XXII Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne pod hasłem „Zielona Energia czyli moc słońca, wiatru i wody” były obchodzone 21 kwietnia. Dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zorganizowano konkursy:

– plastyczny dla klas I-III „ Zielona energia czyli moc słońca, wiatru i wody”

– plastyczny na plakat dla klas IV-VI „Słońce, wiatr i woda – alternatywą dla smogu”

– dla gimnazjum na ulotkę „Energia odnawialna jako alternatywa dla smogu”

– dla szkół ponadgimnazjalnych na prezentację lub film „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w moim powiecie”.

Pierwszym wydarzeniem Prezentacji Ekologicznych był uliczny happening przedszkolaków. Dziewięć placówek przedszkolnych (ok. 200 dzieci) przemaszerowało deptakiem w kierunku Rynku. Dzieci niosły hasła ekologiczne, wiatraki – symbole odnawialnej energii, śpiewały piosenki, deklamowały wiersze. W przemarszu towarzyszył im Prezydent Miasta Gniezna, Prezes Polskiego Klubu Ekologicznego Koło w Gnieźnie oraz Kinga Świtalska – Doradca energetyczny WFOŚiGW w Poznaniu.

Następnie w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie nastąpiło rozdanie nagród dla laureatów konkursów, natomiast na scenie odbył się Międzyszkolny Powiatowy Turniej dla klas IV-VI
„Zielona energia”. Osiem 3-osobowych zespołów uczestniczyło w konkurencjach: krzyżówka, puzzle, prezentacja hasła i plakatu, 4 zadania z wiedzy nt. OZE. Przedstawiciel WFOŚiGW uczestniczył w obradach jury Turnieju. Po wszystkich konkurencjach podsumowano punkty za poszczególne zadania, a I miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa nr 5 w Gnieźnie. Laureatom wręczono dyplomy i nagrody, a wszystkim biorącym udział w konkursie upominki książkowe, przekazane również przez WFOŚiGW w Poznaniu. Dzieci i młodzież bardzo dobrze wspominali ekologiczne wydarzenie, a ich świadomość i wiedza w zakresie odnawialnych źródeł energii jest godna naśladowania.

Logo ZDE