# # # # # A A A

„Zielona energia – zdrowi mieszkańcy”

08.09.2016
„Zielona energia – zdrowi mieszkańcy”

„Zielona energia – zdrowi mieszkańcy” to projekt Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy, nagrodzony grantem w ramach konkursu Fundusz Naturalnej Energii. Celem projektu jest uświadomienie społeczeństwu problemów i skutków związanych z ociepleniem klimatu i zakłada cykl prelekcji i warsztatów na temat odnawialnych źródeł energii. Jedna z prelekcji odbyła się w miniony poniedziałek, 5 września w budynku Szkoły Podstawowej w Kobylnicy.

 

Prezentację poprowadziła Magdalena Żelichowska z Zespołu doradców energetycznych WFOŚiGW w Poznaniu. Słuchacze prelekcji mieli okazję poznać rodzaje odnawialnych źródeł energii, sposoby ich wykorzystania na potrzeby własnych gospodarstw domowych oraz źródła finansowania inwestycji związanych ze źródłami odnawialnymi oraz poprawą efektywności energetycznej budynków. Patronem konkursu Fundusz Naturalnej Energii organizowanego przez GAZ-SYSTEM S.A, którego celem jest dofinansowanie projektów związanych z działaniami proekologicznymi, jest między innymi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

opracowała:
Magdalena Żelichowska
08.09.2016 r.

Logo ZDE