# # # # # A A A

Zjazd Subregionalny z udziałem przedstawicieli WFOŚiGW w Poznaniu

11.02.2016
Zjazd Subregionalny z udziałem przedstawicieli WFOŚiGW w Poznaniu

W czwartek 11 lutego Pani Prezes Hanna Grunt oraz przedstawiciele Zespołu Doradców Energetycznych uczestniczyli w kolejnym Zjeździe Subregionalnym zorganizowanym przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych. Spotkanie dla samorządów subregionu poznańskiego odbyło się tym razem w Trzebawiu k/Stęszewa.

Podczas zjazdu Łukasz Dranikowski i Maciej Kołowski przedstawili prezentację nt. projektu doradztwa energetycznego oraz możliwości realizacji i finansowania inwestycji związanych z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii.

Doradcy energetyczni uczestniczyli także w indywidualnych konsultacjach nt. planów gospodarki niskoemisyjnej oraz możliwości dofinansowania inwestycji samorządowych. Kolejne zjazdy WOKISS odbędą się w Żerkowie oraz Ślesinie.

 

Logo ZDE