# # # # # A A A

Złoty węgiel dla Wielkopolski

29.09.2015
Złoty węgiel dla Wielkopolski

W ramach przyjętej Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015 – 2020 (RIS3) oraz Inteligentnych Specjalizacji, grupa instytucji, firm oraz administracji samorządowej postanowiła zorganizować dnia 29 września 2015 r. w Hali Widowiskowo – Sportowej w Kiszkowie spotkanie informacyjne. Tematyka dotyczyła pierwszego priorytetowego obszaru specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomego konsumenta”, a także działania: „Gospodarka paliwowo – energetyczna oparta na agrobiomasie”.

Celem spotkania było zapoznanie z Programem RIS3, modelem działania i współpracy w zakresie wytwarzania i wykorzystywania lokalnej agrobiomasy na cele energetyczne oraz praktycznymi przykładami wdrażania Programów Gospodarki Niskoemisyjnej. Doradcy energetyczni omówili dostępne środki finansowe WFOŚiGW w Poznaniu na działania związane z wykorzystaniem „zielonej energii”, a także możliwości skorzystania ze wsparcia merytorycznego przy realizacji tego typu inwestycji. Po części seminaryjnej uczestnicy udali się na pokaz pracy maszyn brykietujących w Gospodarstwie Agroenergetycznym w Gniewkowie k/Kiszkowa.

 

Logo ZDE