# # # # # A A A

Zmiana Regulaminu naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „MOJA WODA” na lata 2020-2024

04.11.2020
Moja Woda

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Poznaniu informuje, iż uchwałą Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 27.10.2020r. zmieniony został Regulamin naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „MOJA WODA” na lata 2020-2024. Zmieniony Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia i obejmuje wszystkie wnioski złożone w ramach naboru. Zmieniony Regulamin wprowadza szereg korzystnych zmian dla Wnioskodawców/Beneficjentów Programu oraz doprecyzowuje zagadnienia dotychczas nieuwzględnione w jego treści.

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 zmieniony Regulamin naborów umożliwia wysyłkę pism do Wnioskodawców/Beneficjentów w formie elektronicznej (mailowej) w tym pism o przyznaniu pomocy stanowiących oświadczenie woli WFOŚIGW w Poznaniu zawarcia umowy o dofinansowanie.