# # # # # A A A

Zyski dla gmin w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze

18.02.2021

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło przyznanie dodatkowych środków finansowych dla gmin, podpisujących Porozumienie w zakresie realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Planowane dodatkowe granty dla gmin: